Wybierz język:

Górzno działka numer 47/11

Informacje

Górzno działka numer 47/11

Media

brak

Odległość od

Uszczegółowienie

Niezabudowana nieruchomość gruntowa , nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej. Dostęp do nieruchomości możliwy przez ustanowienie służebności gruntowej na działce przyległej. Kształt działki korzystny, infrastruktury technicznej brak. Część działki zagospodarowana jest przez poprzedniego użytkownika, część wyłączona z użytkowania stanowi zadrzewiony , częściowo zasypany teren po stawie. W sąsiedztwie znajduje się zabudowa mieszkaniowa oraz teren przeznaczony pod usługi sportu.

Od strony drogi powiatowej – od granicy działki około 24 m w kierunku wschodnim w głąb działki na całej jej szerokości) działka objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego wsi Górzno, oznaczonym symbolem: MU – budownictwo mieszkaniowe. Pozostała część działki od strony wschodniej – około 13 m w kierunku zachodnim do drogi powiatowej na całej jej szerokości nie ma miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Załączniki:
Specjalna Strefa Ekonomiczna:

nie

Kontakt:

Patrycja Skorupka
patrycja.skorupka@krzemieniewo.pl
65 5369253

Informacje szczegółowe

Nazwa terenu: Górzno działka numer 47/11 Miejscowość: Górzno Powiat: leszczyński
Gmina: Krzemieniowo Adres: Górzno działka numer 47/11 Właściciel: GMINA KRZEMIENIEWO
Typ działki: teren częściowo pod budownictwo mieszkaniowe Greenfield/Brownfield: Greenfield Powierzchnia całkowita: 0.0885 ha.
Cena: 24 541,00 PLN Uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego: tak