Wybierz język:

Golęczewo, ul. Spokojna

Informacje

Golęczewo, ul. Spokojna

Media

- sieć gazowa w ulicy Spokojnej,
- sieć teletechniczna wzdłuż zachodniej granicy,

Odległość od

Na wschód od granicy działki przebiega droga krajowa nr 11, natomiast tuż za zachodnią granicą biegnie linia kolejowa nr 354 relacji Poznań - Piła.

Uszczegółowienie

- obszar zieleni naturalnej stanowi teren biologicznie czynny,
- zidentyfikowane stanowiska archeologiczne pow. ok 4 ha
- granica strefy ochrony pośredniej ujęcia wody
- grunty orne klasy IVa, IIIa, V; łąki trwałe klasy V i VI, grunty pod rowami oraz nieużytki,

Załączniki:
Specjalna Strefa Ekonomiczna:

nie

Kontakt:

Weronika Kowalska
61 8926 267
weronika.kowalska@suchylas.pl

Informacje szczegółowe

Nazwa terenu: Golęczewo, ul. Spokojna, działka nr 436/2 Miejscowość: Golęczewo Powiat: poznański
Gmina: Suchy Las Adres: Spokojna Właściciel: prywatny właściciel
Typ działki: tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz tereny zabudowy usługowej Greenfield/Brownfield: Greenfield Powierzchnia całkowita: 36.6899 ha.
Cena: kontakt z P. Weroniką Kowalską Uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego: tak