Wybierz język:

Golęczewo, ul. Ogrodowa

Informacje

Golęczewo, ul. Ogrodowa

Media

sieć energetyczna w ul. Ogrodowej

Odległość od

Uszczegółowienie

- decyzja o warunkach zabudowy – trzy budynki jednorodzinne
max. wskaźnik powierzchni zabudowy – 14%; min. udział pow.
biologicznie czynnej – 50%, max. wysokość budynków – do 9 m
(dwie kondygnacje nadziemne)
działka o regularnym kształcie zbliżonym do prostokąta,
- szerokość frontu 63 m, długość w głąb 50 m,

Załączniki:
Specjalna Strefa Ekonomiczna:

nie

Kontakt:

Weronika Kowalska
61 8926 267
weronika.kowalska@suchylas.pl

Informacje szczegółowe

Nazwa terenu: Golęczewo, ul. Ogrodowa, działka nr 47/1 Miejscowość: Golęczewo Powiat: poznański
Gmina: Suchy Las Adres: Ogrodowa Właściciel: prywatny właściciel
Typ działki: tereny budynków jednorodzinnych Greenfield/Brownfield: Greenfield Powierzchnia całkowita: 0.3276 ha.
Cena: kontakt z P. Weroniką Kowalską Uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego: nie