Wybierz język:

Dz. 19/18, Starczanowo

Informacje

Dz. 19/18, Starczanowo

Media

Elektryczność -300 m od granicy terenu, Woda - 120 m od granicy terenu, kanalizacja - brak, telekomunikacja - światłowód 50 m od granicy terenu, gaz 900 m od granicy terenu

Odległość od

Droga krajowa nr 92 - 800 m, bocznica kolejowa - 4 km,

Uszczegółowienie

Lokalizację obiektów produkcyjnych, składów i magazynów. Dopuszczenie lokalizacji obiektów usługowych. Wysokość budynków nie większą niż 15 m. Wysokość pozostałych obiektów budowlanych nie większa niż 50 m. Dachy płaskie lub skośne o kącie nachylenia połaci dachowych do 25°. Powierzchnia zabudowy nie większą niż 60% działki budowlanej. Intensywność zabudowy od 0 do 3. Powierzchnia biologicznie czynna nie mniejsza niż 20% działki budowlanej;

Załączniki:
Specjalna Strefa Ekonomiczna:

nie

Kontakt:

Marek Gibowski
Kierownik Referatu Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska
tel. +48 61 4373186
m.gibowski@gminanekla.pl
www.nekla.eu

Informacje szczegółowe

Nazwa terenu: Dz. 19/18 Miejscowość: Starczanowo Powiat: wrzesiński
Gmina: Nekla Adres: Starczanowo Właściciel: Gmina Nekla
Typ działki: Tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów Greenfield/Brownfield: greenfield Powierzchnia całkowita: 1.3896 ha.
Cena: 310 000+VAT Uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego: Uchwała NR XXX/214/2017 Rady Miejskiej Gminy Nekla z dnia 5 października 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Starczanowie – tereny położone na północ od drogi krajowej nr 92
Translate »