Wybierz język:

Budzyń

Informacje

Budzyń

Media

W sąsiedztwie terenu znajdują się sieci: energetyczna, gazowa, wodociągowa, kanalizacja. Istnieje możliwość wykonania przyłączy zapewniających dostarczenie poszczególnych mediów – na warunkach określonych przez poszczególnych gestorów sieci;

Odległość od

stacja kolejowa w m. Budzyń,
Lotnisko Poznań Ławica

Uszczegółowienie

wolna od zabudowy, proponowana powierzchnia pod inwestycję ~12,0 ha

Załączniki:
Specjalna Strefa Ekonomiczna:

tak

Kontakt:

Urząd Gminy Budzyń , Maciej Grabarski, tel. 67 2843 370 wew.105

Informacje szczegółowe

Nazwa terenu: Budzyń Miejscowość: Budzyń Powiat: chodzieski
Gmina: Budzyń Adres: część działki o numerze ewidencji geodezyjnej gruntów 1531/11, obręb Budzyń Właściciel: Skarb Państwa, władający KOWR
Typ działki: rolna / proponowane przemysłowo –usługowe (produkcyjne, magazynowe) Greenfield/Brownfield: greenfield Powierzchnia całkowita: 42.69 ha.
Cena: od 20 do50zł/m2 Uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego: brak planu, możliwość wydania decyzji o warunkach zabudowy