Wybierz język:

Budzyń

Informacje

Budzyń

Media

W sąsiedztwie terenu znajdują się sieci: energetyczna, gazowa, wodociągowa, kanalizacja. Istnieje możliwość wykonania przyłączy zapewniających dostarczenie poszczególnych mediów – na warunkach określonych przez poszczególnych gestorów sieci;

Odległość od

stacja kolejowa w m. Budzyń,
Lotnisko Poznań Ławica

Uszczegółowienie

wolna od zabudowy, proponowana powierzchnia pod inwestycję ~7,0 ha


Załączniki:
Specjalna Strefa Ekonomiczna:

tak

Kontakt:

Urząd Gminy Budzyń , Maciej Grabarski, tel. 67 2843 370 wew.105

Informacje szczegółowe

Nazwa terenu: Budzyń Miejscowość: Budzyń Powiat: chodzieski
Gmina: Budzyń Adres: działki o numerach ewidencji geodezyjnej gruntów 130,125,123,118,117; obręb Budzyń Właściciel: prywatny
Typ działki: rolna/ przemysłowo –usługowe (produkcyjne, magazynowe) Greenfield/Brownfield: greenfield Powierzchnia całkowita: 7.76 ha.
Cena: od 20 do50zł/m2 Uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego: brak planu, możliwość wydania decyzji o warunkach zabudowy
Translate »