Wybierz język:

Brudzyń/ Smolina

Informacje

Brudzyń/ Smolina

Media

Elektryczność: tak
Gaz: tak
Woda na terenie: tak
Kanalizacja - odległość przyłącza od granicy terenu - ok 7 km
Telefony - tak

Odległość od

Droga wojewódzka nr 470 Kościelec-Kalisz
Droga powiatowa
Autostrada A2 Warszawa-Berlin – węzeł
drogowy Koło ok. 10 km
Droga krajowa nr 92 – ok. 11 km
Kolej - Koło – ok. 16 km
Bocznica kolejowa - Koło – ok. 16 km
Łódź – ok. 80 km
Poznań – ok. 140 km
Warszawa – ok. 190 km

Uszczegółowienie

Oferowany teren znajduje się w sąsiedztwie fermy drobiu, w otoczeniu dużego
kompleksu leśnego. W odległości ok. 1,5 km na zachód od terenu znajduje się zbiornik
wodny powstały w wyrobisku górniczym (gmina Władysławów).
Gmina Brudzew – mała powierzchnią, wielka historią, ale przede wszystkim otwarta na
nowe przedsięwzięcia. Posiadamy aktualny miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego wyznaczający atrakcyjne areały o powierzchni od kilku do kilkunastu
hektarów, przeznaczone m.in. pod tereny zabudowy produkcyjnej, składów, magazynów
oraz usług. Tereny inwestycyjne (ok. 200 ha) ustanowione zostały wzdłuż
zmodernizowanej drogi wojewódzkiej nr 470.
Dużym atutem gminy Brudzew, jest usytuowanie w jej pobliżu (ok. 1,5 km od
granicy gminy) węzła drogowego Koło umożliwiającego wjazd/zjazd z autostrady A2
Warszawa – Berlin. Z zaangażowaniem kreujemy pozytywny wizerunek naszej gminy,
sukcesywnie tworząc zachęty dla Przedsiębiorców wiążących swoje plany inwestycyjne
z naszym regionem: 3 letnie zwolnienie podatkowe dla nowo wybudowanych budynków
przeznaczonych pod działalność gospodarczą, niskie podatki od środków transportu, ciągła
rozbudowa infrastruktury drogowej, wodociągowej. Deklarujemy pomoc na każdym etapie
realizacji inwestycji, począwszy od znalezienia dogodnej lokalizacji, bezzwłocznego
procedowania w tut. Urzędzie, jak i dalszego wsparcia na etapie prowadzonej
działalności.
Na terenie naszej gminy prężnie funkcjonują firmy z branży wydobywczej (złoża
kruszywa naturalnego), hodowlanej (fermy drobiu), jak i pracujące na nowoczesnych,
innowacyjnych technologiach, tj. Akredytowane Laboratorium Weterynaryjne Vet-Lab w
Brudzewie czy też protyków - Priobiotics Polska w Bratuszynie. Z uwagi na
dogodną lokalizację rozwija się również transport.
Otwarty, pomocny Samorząd, gościnna społeczność, urokliwe miejsca
wypoczynku to dodatkowe atuty poświadczające o tym, że Gmina Brudzew jest miejscem
Twojego biznesu.

http://brudzew.pl/film/Brudzew_Olimpiada.mp4

Załączniki:
Specjalna Strefa Ekonomiczna:

tak

Kontakt:

Dominika Kaszyńska-Fisiak, Z-ca Kierownika Referatu Inwestycji i Ochrony Środowiska,
tel. 63 279 83 43, 607 820 405, e-mail: d.kaszynska@brudzew.pl

Informacje szczegółowe

Nazwa terenu: Brudzyń/ Smolina Miejscowość: Brudzew Powiat: turecki
Gmina: Brudzew Adres: Brudzew Właściciel: osoby prywatne
Typ działki: Tereny zabudowy produkcyjnej, składy, magazyny i usługi Greenfield/Brownfield: greenfield Powierzchnia całkowita: 38 ha.
Cena: ok. 30 zł/m2 - do negocjacji Uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego: tak