Wybierz język:

Baranów, działka nr 536/70

Informacje

Baranów, działka nr 536/70

Media

brak

Odległość od

Przyległa do drogi S11 w budowie

Uszczegółowienie

Działka niezabudowana

Załączniki:
Specjalna Strefa Ekonomiczna:

nie

Kontakt:

Patrycja Lenort
patrycja.lenort@baranow.pl
(0-62) 78-10-432

Informacje szczegółowe

Nazwa terenu: Baranów, działka nr 536/70 Miejscowość: Baranów Powiat: kępiński
Gmina: Baranów Adres: Osiedle Murator Właściciel: Gmina Baranów
Typ działki: Tereny lasów, drogi publiczne klasy drogi dojazdowej, drogi publiczne klasy drogi lokalnej, tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług nieuciążliwych, tereny usług nieuciążliwych, tereny zieleni parkowej i usług nieuciążliwych, tereny usług sakralnych, tereny parkingów oraz tereny zieleni izolacyjnej Greenfield/Brownfield: Greenfield Powierzchnia całkowita: 13.8484 ha.
Cena: brak wyceny Uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego: tak, uchwała nr XXVI/129/2004