Select language:

POWODOWO 109-7

Information

POWODOWO 109-7

Media

contact - Damian Wita

Distance from

contact - Damian Wita

Refinement

Attachments:
Special Economic Zone:

tak

Contact:

Damian Wita
Zastępca Naczelnika
Wydział Gospodarki Przestrzennej i Obrotu Nieruchomościami
Urząd Miejski w Wolsztynie
Rynek 1, 64-200 Wolsztyn
tel. 68/3474540

Information specific

Name area: POWODOWO 109/7 Place: POWODOWO County: chodzieski
Community: WOLSZTYN Address: Plot no. 109/7, Powodowo Owner: private owner
Type of plot: contact - Damian Wita Greenfield/Brownfield: greenfield Total surface: 9.7879 ha.
Price: Contact with Damian Wita The approved zoning plan: YES, Uchwała Nr XXXI/330/2017 z dnia 29.03.2017 r.